השכרת מכונות טיח גבס וטיח שחור.
כולל כל הציוד הנדרש