מכונת טיח שחור OS1

המוצר מתאים לטיח צמנתי רטוב, טיח תרמי, מדה מתפלסת